PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

  ZOBACZ >>>

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015    ZOBACZ >>>

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZOBACZ >>>

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BOLESŁAWCU

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na miesięczną stawkę czynszu lokalu użytkowego przy ul. M Brody 12 w Bolesławcu,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na miesięczną stawkę czynszu.

Przeznaczony do oddania w najem wolny lokal użytkowy znajduje się w budynku przy ul. Mikołaja Brody 12 w Bolesławcu. Budynek szkolny czterokondygnacyjny. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem  A-UO5: usługi oświaty, przeznaczenie uzupełniające: działalność nieuciążliwa, w tym  usługi handel detaliczny artykułami spożywczymi i szkolnymi, lokalizowane na parterze  budynku. Nieruchomość lokalowa stanowi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 

            Opis lokalu:

Pomieszczenie o łącznej powierzchni 24 m2 na parterze szkoły. Lokal posiada ogrzewanie. W pomieszczeniu jest brak dostępu do wody.

 

            Przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. Najemca zostanie wyłoniony w drodze przetargu na miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat.

 

            Termin zagospodarowania lokalu:

Do jednego miesiąca po zawarciu umowy najmu.

 

            Wysokość opłat z tytułu najmu:

Na wysokość opłat składają się: wylicytowana stawka czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu pomnożona przez jego powierzchnię, opłaty za media.

 

            Terminy wnoszenia opłat:

Opłaty wnosi się na konto bankowe wynajmującego tj. Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. M. B rody 12 do 20  (dwudziestego) dnia każdego miesiąca.

 

            Zasady aktualizacji opłat:

Zgodnie z treścią zapisów w umowie najmu.

 

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi -12 zł (słownie - dwanaście złotych).

 

Przetarg odbędzie się 28.08.2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu ul. Mikołaja Brody 12.

 

Osoby wyrażające chęć obejrzenia lokalu mogą zgłosić się w godz. 10 – 11 -tej do sekretariatu szkoły . tel. 75 732 24-58.

 

 

W sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Mikołaja Brody 12 można zapoznać się z regulaminem przetargu oraz uzyskać szczegółowe informacje.

 

Treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej: www.sp4.boleslawiec.pl i tablicy informacyjnej w szkole

                                            

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dyrektor Szkoły

 

Ewa Słocińska

 

 

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM NOWOCZESNEJ SZKOŁY

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na poniższych stronach:

 

     

 STRONA GŁÓWNA


ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2007/2008

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2006/2007

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2005/2006

ARCHIWUM WIADOMOŚCI Z ROKU SZKOLNEGO 2004/2005